13/6/07

Certame Luisa Villalta
Aquí temos os gañadores do novo Certame Literario de Luisa Villalta, algunhas fotos do evento, e os comentarios do xurado. En breve colgaremos os textos.I.E.S. ISAAC DÍAZ PARDO
SADA
IV CERTAME LITERARIO “LUISA VILLALTA”
RELACIÓN DE PARTICIPANTES PREMIADOS:
A) MODALIDADE DE POESÍA
1ºPREMIO: Alicia Mariña Correa Asensio
e
Paula Illanes Roel, coa “Oda á Memoria de Luisa Villalta”

2º PREMIO: Javier López Rey
e
Fco. Javier Golpe López

B) MODALIDADE DE NARRATIVA
1º PREMIO : Sonia Varela García
e
Sheila Canedo Rivadulla, por “Historias Compartidas”2º PREMIO: Daniel Yonte Fuentes
e
Ruth Barral Arca

Obras premiadas

Obras premiadas. Comentarios do xurado

POESÍA

1º premio"As cantigas do vento"


Trátase dun poema ben estructurado en tres partes que suceden cada unha delas en diferentes momentos do día, establecendo a autora un paralelismo entre estas e as emocións que provocan no ánimo do suxeito lírico, nelas asoma a saudade en perfecta consonancia coa nosa tradición lírica. A natureza aparece no poema como un personaxe máis, nun xogo de luces en sons: o vento co seu zoar, a gorxa do mar, a luz do ceo... en comuníon co eu lírico. Tamén está presente o elemento fantástico ou marabilloso como "criaturas enmeigadas", os seres mitolóxicos, as ninfas e non faltan tampouco eficaces imaxes visuais como a das ninfas que "saen voando con violíns nas mans" ou a "branca doncela" imaxe da lúa" sempre coa canción do vento como leit-motiv:


"O zoar suplicante do vento / inunda a cidade durmida"
"Oda á memoria a Luísa Villalta"Lembranza-homenaxe emocionada a Luísa Villalta que nos trasmite dun xeito apaixonado a dor producida pola súa perda e a convicción profunda de que nós morremos un pouco tamén cando marcha un ser querido "nós morremos contigo".

Desde o punto de vista do estilo sorprende a riqueza expresiva e léxico elaborado que reflicten unha certa madurez poética. O sentimento da saudade aparece asociado a outros como noxo, rabia, impotencia, inseguridade nun mundo baleiro que se sumiu na escuridade:


"Arrebataches contigo o sol do ceo / sepultándoo no quebradizo solo"


Poesía

2º premio
"A rosa dos ventos"De temática mariñeira no que o tempo atmosférico xoga un papel principal e que trae á memoria a lembranza do poeta Manuel Antonio: xa o propio título ou o caligrama que antecede ao texto nos conducen a el e tamén á vila mariñeira de Sada, lugar no que reside o autor deste poema.. Texto breve pero orixinal, que rompe coa sintaxe tradicional mais que mantén a rima; cun predominio do léxico do mar e que incorpora un refrán que contén unha audaz personificación:

"barco tolo será o que non o pregoe"."O soño dun emigrante"
Destaca pola temática social, o emigrante soña e o seu soño contrasta coa cruel realidade. Está escrito desde o punto de vista do emigrante que sobe a unha pateira para perseguir un soño que non logra alcanzar. De algún xeito aquí subxace a nosa Galicia emigrante, e observamos un paralelismo entre un barco pesqueiro que faena e a pateira. A fronteira que siimboliza inicialmente o futuro e a esperanza, aparece poñendo punto final aos soños do emigrante:


"estoume afogando / baixo o mar da nova fronteira"Narrativa

1º premio


"O vestido branco"Destaca neste conto o tratamento de temas. O tema central é a exaltación do rural galego, con protagonista infantil. A través dos ollos dunha nena vemos costumes, vivencia, hábitos, traballos deste mundo enxebre. Cun estilo áxil van desfilando diante nosa unha serie de anécdotas que podían ter acontecido no pasado a calquera neno de calquera aldea galega. Están presentes ademais no relato unha serie de valores como a xenerosidade, a solidariedade, a tenrura e tamén o humor espontáneo e a retranca máis pura na liña de Castelao.. E para rematar diremos que o coñecemento do léxico rural é excelente."Historias compartidas"


Estas historias seguen un liña unitaria na que unha nai lle vai contando a súa filla as historias que esta nos transmite. Seguindo a tradición oral de conta-contos, un narradador xuvenil adopta unha perspectiva feminista para reflectir a situación da muller no rural galego en épocas aínda non moi lonxanas. Subxacen varios subtemas como o da emigración, os malos tratos, o emigrante que retorna con cartos, o atraso tecnolóxico de Galicia. Resulta sorprendente que unha persoa nova resalte a importancia e o recoñecimento dos nosos maiores como fonte de sabiduría e transmisores de de coñecimento e valores.


Narrativa

2º premio


" O tren das lembranzas"


Historia na mesma liña da anterior no que respecta ao recoñecimento do papel que representan as persoas de idade na nosa sociedade como fonte e transmisión de coñecimento. Aquí aparece representada a Galicia de posguerra coas dificultades, miseria e represión que había nesa época. O relato está tinguido dun ton lírico, por veces poético e resulta moi emotiva a relación xeneracional, da avoa co neto, así como tamén o amor e tenrura polos animais, representados na figura da cadela Brasa.


"Expiación"Este conto presenta unha redacción fluída e áxil cunha ambientación diferente á dos anteriores relatos, nun mundo urbano e contemporáneo. O tema do desdobramento do "eu" nunha trama de tipo psicolóxico, o trastorno da personalidade, a técnica da psicoanálise e unha atmósfera de pesadelo atrapan ao lector ata o desenlace onde o ben e o perdón loitarán pola hexemonia frente ao sentimento de venganza.
No hay comentarios: