12/4/07

Maribel Longueira


Maribel Longueira Mira, fotógrafa e historiadora do arte, naceu

Maribel Longueira Mira, fotógrafa e historiadora do arte, naceu na Coruña donde traballa dende o ano 1972 en actividades de interés plástico, cine, teatro, cerámica e pintura centrándose na actualidade na fotografía, como investigadora teórica e práctica.

Entre as súas publicacións fotográficas destacan portadas e lustracións de numerosos traballos: o libro homenaxe a Ánxel Casal con textos de varios escritores; Mar de Lira; Alguén agarda que volva alí , ilustrando as palabras de dazanove escritores galegos sobre Cuba ( do que se fixo unha exposición que percorreu Galicia enteira)

Destaquemos a súa última obra O Papagaio da que falou no noso instituto: “ As vivenzas da xente quedan esparcidas polo chan e eu, coma unha arqueóloga, as recollo para amosalas”.” A fotografía como denuncia arquitectónica” “A documentación visual dun problema social como é a prostitución”…


Por Xena

No hay comentarios: