12/4/07

Pillado
O Xoves, día 27 de Marzo,visitou a Biblioteca Francisco Pillado veu falar de Valle-Inclán aos alumnos de 2º de Bacheralato. Sempre é un placer escoitalo.

Comenza decindo que el non é un estudioso de Valle, pero o le todos os días, o mesmo que toca no piano a Beethoven (o Claro de luna).
Valle sempre preconizou a elegancia estética o Dandismo (elegancia interior) en contraposición á moda, que como decía Oscar Wilde é tan horrorosa que temos que cambiala cada seis meses.
Valle nos di que os intelectuales deben ser como os xitanos, ao marxe da lei, que chegou a escritor por ser unha profesión sen xefe, e que aínda que te poidan "comprar" el estaría dacordo con Jean Paul Sartre, que renunciou ao Nobel pola súa independencia.

Sempre un grande afán de provocar.
No eido social é duro e corrosivo cos poderosos, ás veces, cruel.
Na estética, a palabra rebuscada, máis alá da musicalidade, o cromatismo, nos "Esperpentos", como Goya nas "Pinturas Negras".
Na referencia ao Galego di que Rosalía non lle interesa, pero si utiliza palabras galegas por ter moita máis musicalidade que as castelans e inclusive un significado máis axeitado, por exemplo fala da "brétema" en vez da "niebla", ou de "orballo", que alí din "calabobos".
En "Divinas Palabras" a escenografía a fai Castelao.

No coloquio fala , entre outras cousas, dos libros que máis lle gustaron como "El Quijote", que rele capitulos buscando paralelismos con personaxes da actualidade. Ou "El amor en tiempos del cólera" de García Márquez, a novela considerada a mellor da historia.

Rematamos agradecendo a súa presencia con un agasallo moi apropiado para a ocasión: a figura de don Ramón del Valle Inclán.
Xena